Arabeska

2 teksty – auto­rem jest Ara­bes­ka.

Czuję głęboką niechęć do życia. A jed­nak, mi­mo iż pragnę je za­kończyć, nie mam od­wa­gi, aby te­go dokonać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lutego 2014, 19:22

Ten, który czy­ta książki po­zos­ta­nie nieśmier­telnym, bo­wiem w każdej przeczy­tanej książce po­zos­ta­wi cząstkę siebie. Swo­je prze­myśle­nia, uczu­cia, sto­sunek do wielu spraw - ka­wałek swo­jej duszy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lutego 2014, 16:55
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arabeska

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność